Historie

(uit: Jac Croonen, REIJMERSTOK, de geschiedenis en de mensen, beelden uit het verleden)

Net als bij vele andere dorpen en steden is er over het ontstaan van Reijmerstok maar weinig bekend.

Vˇˇr het jaar 1000 woonden de mensen voornamelijk in de dalen, bij het water. Na 1000 zien we een grote toename van de bevolking en raakten de dalen overbevolkt. Men zocht zijn toevlucht hogerop. Bossen werden ontgonnen, eerst langs de randen van het plateau en later steeds verder totdat rond 1200 het gehele gebied bewoond was.

Rond Reijmerstok was het meeste land in bezit van de lokale adel. Daarnaast was er veel land in bezit van het Capittel van Aken. Vanwege de gunstige ligging tussen Aken, Luik en Maastricht was er in Reijmerstok waarschijnlijk al voor het jaar 1000 een hoeve. Dat vermoeden wordt ondersteund door de vondst van scherven uit de negende eeuw bij de Puthof, het begin van "Reymerstocke".

Het oudste document waarop de naam van het dorp voorkomt is van 1321.

Tot halverwege de vijftiende eeuw was de Puthof in bezit van de heren van Reymerstock. Toen ging het bezit over naar Jonker Hendrik Linsenich. Rond de Puthof stonden nog een aantal grote hoeves, namelijk de Hof van Vrients en de Capittelhof (die in de loop der tijd verdwenen zijn) en de Anstelerhof, ook wel Amstelenhof geheten, later Jaspershof genoemd. Op 31 maart 1454 kregen de heer Willem van Anstelen en Maria Linsenich een deel van de goederen van de Puthof in bezit, waaronder deze hoeve.


Jaspershof buiten


Ook de verdere eigenaren van de Jaspershof zijn in de geschriften teruggevonden.

1454 Willem van Anstelen x Maria Linsenich;
1500 Goswijn van Anstel;
1523 Johan Ausems;
1630 kleinkinderen Willem Frijns;
? Machiel Kevers van Gecruuts;
? Claes Vestgens van Tebannet;
1727 Leonard Spauwen;
1764 Guillaume Millaerds;
? Niet bekend;
1830 Nicolaas Muller;
1890 Familie Lhomme;
1940 Familie Roex;
1988 Rob Coumans x Diana Bollen.

De Jaspershof werd vanwege zijn historische achtergrond geselecteerd voor de Open Monumentendagen 2013. Vele honderden ge´nteresseerden bezochten deze hoeve.